Oferta expiră în

zile
ore

IVECO DAILY TE PREMIAZĂ

Participă la TOMBOLA IVECO și poți câștiga legenda scuterelor italiene.

Campania se aplică achizițiilor de vehicule Iveco Daily noi.

Oferta expiră în

zile
ore

Două mituri italiene, UN PREMIU de POVESTE.

  • IVECO DAILY, ADN-ul unui camion la prețul unui vehicul comercial.
  • PÂNĂ LA 10% ECONOMIE LA CONSUMUL DE CARBURANT
  • PÂNĂ LA 10% REDUCERE LA COSTURILE DE MENTENANȚĂ
  • PERFORMANȚE DE TOP ȘI SUSTENABILITATE

Termene si conditii:

Pentru orice vehicul IVECO Daily achiziționat în perioada 01 Martie (ora 08:00) si 31 Martie 2020 (până la ora 12) te califici la extragerea tombolei IVECO DAILY TE PREMIAZA.

La campanie pot participa persoane fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani la data demarării campaniei, și persoane juridice, care achiziționează un vehicul IVECO DAILY, de la oricare dintre distribuitorii Autorizați de pe teritoriul României.

Prin achiziționare se întelege, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(i) semnarea, în Perioada Campaniei, a unui contract de vânzare având ca obiect unul sau mai multe Vehicule, cu un Distribuitor Autorizat, și

(ii) achitarea, până la expirarea Perioadei Campaniei, a prețului vehiculului (vehiculelor) contractat(e) sau a unui avans din prețul vehiculului (vehiculelor), in condițiile agreate cu Distribuitorul Autorizat prin contractul de vânzare semnat.

(iii) in cazul in care achiziționarea se face prin intermediul unei firme de leasing, participantul se definește prin Utilizatorul din contractul de leasing. In acest caz condiția de participare este semnarea contractului de leasing si plata avansului conform contractului de leasing.

Pentru claritate, se subliniază faptul ca, atât data semnării contractului de vânzare, cât și data achitării prețului Vehiculelor/avansului din prețul Vehiculelor achiziționate, după caz, conform celor menționate in prezentul Regulament, trebuie sa se încadreze in Perioada Campaniei.

Nu pot participa la Campanie:

˗ Persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei;

– Angajați, asociați, administratori, colaboratori ai Organizatorului sau ai Distribuitorilor Autorizați, soți, rude si afinii ai acestora pana la gradul 4 inclusiv, nici in nume propriu si nici ca reprezentanți ai unor persoane juridice in care angajații, asociații, administratorii, colaboratorii Organizatorului sau ai Distribuitorilor Autorizați, soții, rudele si afinii acestora pana la gradul 4 inclusiv dețin participații sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia;

– Persoanele juridice care înregistrează debite fata de Organizator la data demarării Campaniei

  • Cere detalii sau ofertă

  • Lăsaţi-ne un număr/o adresă de contact, iar specialistul nostru vă va contacta ca să vă ajute să hotărâţi care este cea mai bună soluţie.

  • prelucrarea datelor mele de către IVECO Romania SRL pe suport de hârtie, prin mijloace automate sau electronice, inclusiv prin poștă sau e-mail, telefon (de exemplu, apeluri telefonice automate, SMS, MMS, fax, aplicații), cu scopul de a primi comunicări comerciale și buletine informative, precum și de publicitate privind produsele și serviciile IVECO, așa cum este detaliat în secțiunea 2 (iii) din Notă de confidențialitate
  • comunicarea datelor mele către filialele, partenerii, precum și către distribuitorii din rețeaua Iveco Romania și prelucrării de către aceștia, cu scopul de a primi comunicări comerciale, materiale publicitare despre produsele și serviciile lor sau atunci cand acestia efectuază cercetări de piață. așa cum este detaliat în secțiunea 2 (iv) din Notă de confidențialitate
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

© IVECO 2020 – A CNH INDUSTRIAL COMPANY.